Công ty Zinca Việt Nam ủng hộ đồng bào lũ lụt

Miền Trung lại tiếp tục hứng chịu những cơn bão, lũ liên tiếp. Cái đói, cái rét, cái nghèo dường như cứ bám lấy những người dân trên mảnh đất này.


Miền Trung lại tiếp tục hứng chịu những cơn bão, lũ liên tiếp. Cái đói, cái rét, cái nghèo dường như cứ bám lấy những người dân trên mảnh đất này.

Với Tinh thần dân tộc “lá lành đùm lá rách” tập thể cán bộ công nhân viên công ty Zinca Việt Nam đòng lòng góp mỗi người một chút để chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung ruột thịt..

Leave A Comment