Dự án: Hồ Gươm Plaza

Sản phẩm cung cấp: Xương Zinca F1

Sản lượng: 10.000 m2