Sơn nội thất bóng mờ Z-Paint

SƠN NỘI THẤT BÓNG MỜ Z-Paint:

Dễ lau chùi

Che phủ tốt

Chống rêu mốc

Không chứa APEO, chì, thủy ngân

VOC rất thấp

All in one
Hỗ Trợ Thêm