Tắc kê nở sắt

Bu lông nở sắt, tắc kê nở được sản xuất bằng các vật liệu thép cacbon có cường độ 5.6, được mạ bằng kẽm điện phân hoặc mạ kẽm nhúng nóng, mạ màu

All in one
Hỗ Trợ Thêm