ZINCA tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn

Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng chống cháy nổ tại nơi làm việc cũng như tăng cường tuyên truyền, giáo dục phổ biến kiến thức pháp luật và trang bị thêm kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng PCCC, cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, người lao động, ngày 17/10/2020, ZINCA Việt Nam phối hợp với Ban Xây dựng tổ chức lớp Tập huấn PCCC & cứu hộ, cứu nạn. 

ZINCA tap huan pccc
ZINCA  phối hợp với Ban Xây dựng tổ chức lớp Tập huấn PCCC & cứu hộ, cứu nạn

Dưới sự giảng dạy, hướng dẫn nghiệp vụ của giảng viên chính trường Đại học PCCC – Bộ Công an các học viên đã được tập huấn về:

  • Các văn bản quy phạm pháp luật và tính chất, nguyên tắc của công tác PCCC& cứu hộ cứu nạn
  • Các kiến thức cơ bản về PCCC
  • Kiến thức chung về an toàn PCCC và các trang thiết bị cơ bản
  • Kiến thức cơ bản về sơ cứu người bị nạn

Cũng trong buổi tập huấn, các học viên còn được hướng dẫn, thực hành ứng phó với tình huống giả định là xảy ra cháy nổ tại nơi làm việc và di chuyển, sơ cứu người bị nạn.

ZINCA tập huấn PCCC dưới sự hướng dẫn của cán bộ Ban Xây dựng tổ chức lớp Tập huấn PCCC & cứu hộ, cứu nạn. 

PCCC & cứu hộ cứu nạn là nhiệm vụ thường xuyên, vì vậy , mỗi CBCNV, người lao động tại ZINCA đều cần tiếp tục nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm về công tác phòng chống cháy nổ cũng như tăng cường tập huấn những kỹ năng cần thiết về cứu nạn, thoát hiểm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Developed by Tiepthitute
All in one
Hỗ Trợ Thêm